Mīļās Seatles, Portlandes un Vankūveras draudzes –

Lielās Piektdienas dievkalpojuma video kuŗu gatavoja Latvijas LELBPasaulē draudze.
The Good Friday service video created by the LELBPasaulē congregations in Latvia.

Seatles Lat. Ev. Lut. draudzes Prāveste un valde

Tags: , , , ,

Comments are closed.