With sadness we inform you of the passing of our congregation member Aldonis Ābers on May 21 in Latvia. No memorial serivce is scheduled in Seattle, but will be held instead in Latvia in July. The family wishes that donations in Aldonis’ memory be made to the Seattle Latvian Ev. Luth. Church.
Ar džiļām skumjām ziņojam, ka š.g. 21. maijā, Laidas pagastā, miris mūsu draudzes loceklis Aldonis Ābers. Piemiņas dievkalpojums Seattlē nenotiks, bet ir paredzēts Latvijā jūlijā. Piemiņai, ģimene lūdz, lai ziedotu Seattles Latviešu Ev. Lut. draudzei.

Comments are closed.