Wittenburg Germany—in the city where Martin Luther lived and studied, a Luther garden is forming. The idea is to have all the worldwide Lutheran congregations plant a tree in the garden, so that by the 500 year anniversary of the reformation (October, 2017) all would be represented there. Our outside-Latvia congregations board (LELBĀL) met in Wittenberg in September and planted a tree in this garden—a mountain ash. The Wittenberg mountain ash will also have sister trees planted in Rowfant, England and Washinton D.C. Our Seattle congregations board, together with the Seattle Latvian Centers board have responded to the invitation to also plant a tree on our property. Sunday, October 31st, after the Reformation Sunday service please join us in planting this reminder of our church’s origins – our tree will also be a mountain ash.

October 31st, 2010
Reformation Sunday Service with Communion — 10:30 am
Followed by the planting of the Luther tree and coffee service.
Vitenbergā, Vācijā—pilsētā, kurā Mārtiņš Luters dzīvoja un mācīja, top Lutera dārzs, kur katra no pasaules luterāņu baznīcām tiek aicināta stādīt savu koku, lai līdz Lutera 500 gadei, visas būtu pārstāvētas. Mūsu Ārpuslatvijas (LELBĀL) baznīcas virsvalde, sanākot plenārsēdē Vitenbergā, septembrī, iestādīja savu kociņu—pīlādzi. Vitenbergas pīlādzim tiks iestādīti māsu koki Rovfantā, Anglijā un Vašingtonā, D.C. Draudzes valde, kopā ar nama pārvaldes priekšnieku, atsaucās uz aicinājumu to darīt arī pie mums un kopīgi izmeklēja vietu, kur Reformācijas dienā, 31. oktobrī, pēc dievkalpojuma, iestādīsim māsu koku—arī pīlādzi.

Mīļi aicinam: 31. oktobrī
Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu, plkst. 10:30
Seko Lutera koka iestādīšana un kafijas stunda.

Tags: , ,

Comments are closed.