Kursa’s Annual “Draudzīgais Aicinājums”
A friendly gathering in support of the West Coast Latvian summer school

Sunday, February 13th, 2011
11:45 AM following church services

Seattle Latvian Center
11710 3rd Ave NE

Refreshments and appetizers

Entry by donation starting at $10
– Seniors $7
– Students free

Presentation “Latvians in the World” by:

Andra St. Ivanyi Berkolda

2007 recipient of the Krišjāņa Barona award from the World Federation of Free Latvians and the ALA recognition award for her work in youth theater programming

2010 recipient of the ALA recognition award for writing and directing the play “Hotel Paradiso”


KURSAS VASARAS VIDUSSKOLAS
Draudzīgais Aicinājums

svētdien, 2011. gada 13. februārī
pulksten 11:45 no rītā, pēc dievkalpojuma
Sietlas latviešu sabiedriskā centrā
11710 3rd Ave NE

Launags—kafija, tēja, maizītes

Aicinām Kursas labvēļus apmeklēt šo īpašo pasākumu!

IEEJA pret ziedojumiem sākot ar $10
– pensionāriem $7
– skolniekiem un studentiem ieeja brīva

“Latvieši pasaules mērogā”
referātu sniegs
Andra St. Ivanyi Berkolda

2007. gada PBLA Krišjāņa Barona prēmiju un ALAs atzinības raksta saņēmēja par viņas darbiem jauniešu teātŗa laukā

2010. gada ALAs atzinības raksta saņēmēja par oriğināllugu „Hotel Paradiso” un tās režiju.

Ja nevariet apmeklēt šo sarīkojumu, bet tomēr vēlaties atbalstīt Kursas darbību, lūdzam nosūtīt ziedojumu. Čeks rakstāms “West Coast Latvian Education Center – Kursa” vārdā un nosūtāms Kursas kasierei: Kursa c/o Dīna Adītājs-Currier.

Tags: ,

Comments are closed.