It is with great sadness that we inform you of the passing on May 30th of our congregation member and long-time president of the board of the West Coast Latvian Education Center, Miervaldis Janševics. A memorial service is scheduled for Saturday, June 25th at 2 pm in the the Seattle Latvian Lutheran Church. All are welcome to join the Janševics family in their remembrance of Miervaldis. In lieu of flowers, the family wishes that donations be made to either the West Coast Latvian Education Center or the Seattle Latvian Church.
Ar džiļām skumjām ziņojam, ka š.g. 30. maijā miris mūsu ilggadīgais latviešu sabiedriskais darbinieks un draudzes loceklis Miervaldis Janševics. Piemiņas dievkalpojums būs baznīcā, Sestdien, 25. jūnijā, plkst. 2os pp. Janševica ģimene laipni lūdz visus kuri Miervaldi pazina piedalīties šai piemiņas brīdī un sekojošām viesībām. Ziedu vietā, ģimene lūdz ziedojumus Rietumkrasta Izglītības Centram vai Seattles draudzei.

One Comment to “Memorial Service (M. Janševics)Piemiņas Dievkalpojums (M. Janševics)

  1. Inguna G Galviņa says:

    Vieglas smiltis mīļajam Miervaldim, līdzjūtību – ģimenei – pateicībā – Inguna G

    Mīļā Daira! – Daudz laimes Tev Dzimumdienā – Līgo! – Inguna G